http://www.isostar.es

 

INSCRIPCIONS BTT VALL DEL CORB 2018

 

Nom:
Primer cognom:
Segon cognom:
DNI/NIE:
Data naixement:
Telèfon mòbil:
Telèfon en cas d'accident:
e-mail:
Adreça:
Població:
Codi Postal:
Club o equip:
Número de llicència:

Les llicencies de la FEEC no són valides degut a que cobreixen la practica individual de bicicleta però no cobreixen la participació en marxes.

Accepto eximir de cap responsabilitat a la organització de la marxa pels possibles danys soferts així com també accepto que és publiqui el meu nom, primer cognom, dorsal i temps a la web de la marxa, la comunicació mitjançant e-mail de novetats sobre la marxa així com sobre futures edicions i les normes de la marxa detallades en el tríptic.

ELS MENORS D'EDAT HAURAN D'ENTREGAR A LA ORGRANITZACIÓ UNA AUTORITZACIÓ SIGNADA PEL/ PER LA PARE/MARE/TUTOR EL DIA DE LA MARXA PER A PODER PARTICIPRA-HI.

Si hi ha algun problema durant el procés d'inscripció si us plau contacteu amb inscripcions@bttvalldelcorb.cat

 


Protecció de dades